Hvad dækker en pris på begravelse over?

Når et familiemedlem går bort, står de efterladte for at arrangere begravelsen. Dette er der forbundet en række udgiftsposter med, der dækker over forskellige ydelser og services dels til bedemanden og dels til kirkegården, hvor afdøde skal begraves. Hvilke ydelser dækker en pris på begravelse over?

Der vil typisk være udgifter til:

  • Bedemand
  • Dødsannonce
  • Krematorium
  • Kiste
  • Urne
  • Korsang
  • Organist
  • Bårebuket
  • Stenhugger
  • Gravsted

Bedemandens ydelser ifm. begravelse

Der er ikke noget krav om at man SKAL gøre brug af en bedemand, og man kan i princippet derfor godt selv stå for alle de praktiske omstændigheder i forbindelse med en begravelse.

Det er dog de færreste, der vælger selv at stå for dette, da det på mange kan virke uoverskueligt at sætte sig ind i de mange ting, og sandsynligheden for at man misser noget vigtigt er stor. Derfor kan det midt i sorgen være rart at vide at der er nogle med stor erfaring, der tager sig af dén side af sagen, hvis man får bedemanden til det.

Nogle af de opgaver, som bedemanden tager sig af, er at fremskaffe en dødsattest, udfylde og sende en dødsanmeldelse og aflevere en godkendelsesattest til begravelsesmyndigheden.

I en dødsanmeldelse skal der fremgå forskellige oplysninger om afdøde. Bl.a. om afdøde var medlem af folkekirken, om afdøde skal begraves eller bisættes, og om der skal være en præst til begravelsen, samt dato og tidspunkt for mindehøjtideligheden.

Alle disse ting, er noget som bedemanden har indgående kendskab til og kan være behjælpelig med at sørge for bliver ordnet korrekt.

På denne måde skal man ikke bekymre sig om det hele nu er, som det skal være, for har bedemanden været inde over, kan man være helt tryg ved at det alt er, som det skal være, og at man ikke har glemt noget. Bedemanden er der også altid til at svare på eventuelle spørgsmål, man måtte have i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

Bedemanden kan også være behjælpelig med indrykning af dødsannonce og ordlyden i denne.

 

Køb af gravsted

Alle har ret til at blive begravet eller få nedsat en urne på folkekirkens kirkegårde, som er de eneste godkendte begravelsespladser i Danmark, og de fleste efterladte vælger at købe et gravsted til den afdøde.

Det, man reelt køber, er retten til at anvende pladsen som gravsted i 10-20 år ad gangen – det kaldes også for en fredningsperiode.

Hver kirkegård har en fastsat takst for, hvad man skal betale for brugsretten til et gravsted. Medlemmer af folkekirken betaler normalt en lavere takst end ikke-medlemmer, da medlemmer af folkekirken bidrager til vedligeholdelsen gennem kirkeskatten.

Når man skal udvælge et passende gravsted til den afdøde, kan man vælge mellem flere forskellige muligheder, som alle har forskellige priser. Der er selvfølgelig altid muligt at få lov til at se priserne før man beslutter sig. Så det skal man have in mente ved udregning af pris på begravelse.

 

Kremering

Hvis den afdøde skal kremeres, er der også nogle udgifter forbundet med dette. Ved en kremering bliver både den afdøde og kisten brændt. Der er derfor udgifter til selve kremeringen, en kiste og en urne. Bliver man kremeret er det en urne, der bliver nedsat i gravstedet.

Det enkelte krematorium har fastsatte takster for kremering. Det forholder sig imidlertid sådan at taksterne ikke må overstige krematoriets udgifter ved at udføre ydelsen.

På Dansk Krematoriums Landsforenings hjemmeside kan du læse nærmere om taksterne for kremering på de forskellige krematorier landet over.

 

Ovenstående er nogle af de mest almindelige udgifter, der er i forbindelse med en pris på begravelse eller en bisættelse, og er de forhold, der i sidste ende afgør den endelig pris på begravelse. Ved en begravelse sænkes kisten i jorden på kirkegården, og ved en bisættelse køres kisten efter ceremonien i kirken, til krematoriet, hvor ligbrændingen foregår, og så nedsættes urnen i gravstedet senere.

Udover de nævnte udgifter, kan der også forekomme udgifter til en organist i kirken og evt. en korsanger, men det er som regel noget, man som pårørende kan vælge til, som er særligt ønske.

I forbindelse med pris på begravelse er det muligt at søge om penge til begravelseshjælp til at dække pris på begravelsen.